nie ma żadnej różnicy pomiędzy rokiem 2019, 1919 czy kurwa 919 przed naszą erą
biologicznie ludzie nie stają się mądrzejsci, zwiększa się jedynie dorobek cywilizacyjny, ale ludzie są tacy sami, chłop pańszczyźniany dalej jest chłopem pańszczyźnianym a umiejętność jazdy samochodem nie definiuje go jako osobę lepszą od tych, co żyli kilka wieków wcześniej #historia #przemyslenia