Czy po wojnach napoleońskich praktykowało się coś takiego jak osadzanie jeńców wojennych jako np sluzacych? Konkretnie czy ktoś gdzieś czytal czy słyszał o sytuacji że jakiś jeniec wojenny został osadzony jako służący u księdza? Coś takiego było możliwe czy w tych czasach nie istniały podobne prawa? Dodam że chodziłoby o jeńca z wojsk napoleońskich osadzonego w ten sposób na ziemiach polskich pod zaborem Pruskim.
#historia