Licencja na uprawianie prostytucji. Kansas, 1876 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podłoże_historyczne_prostytucji#Wiek_XIX_i_początek_XX

#ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #prostytucja #historia