Uda się uratować? Tak Polacy unicestwili pancernego kolosa. Zapomniany triumf z 1 września 1939

#niemoje
#historia
#ciekawostki
#ciekawostkihistoryczne
#iiwojnaswiatowa
#mikroreklama