7 października 1942 roku patrole saperskie Armii Krajowej przeprowadziły w Warszawie pierwszą w swojej działalności akcję przeciwko niemieckiemu transportowi. Akcji nadano kryptonim „Wieniec”. Zgodę na przeprowadzenie tej operacji na wniosek Stefana Roweckiego wydał sam Władysław Sikorski. Dowódca AK zlecił, więc przeprowadzenie jednoczesnego wysadzenia torów kolejowych w warszawskim węźle kolejowym. Dowódca Okręgu Warszawskiego AK płk Antoni Chruściel „Monter” zlecił przeprowadzenie tej akcji oddziałom saperskim okręgu będących również członem warszawskiego Związku Odwetu dowodzonego przez kpt. Jerzego Lewińskiego „Chuchro”. W wyniku akcji „Wieniec” 8 października 1942 r. od północy do godziny 11:30 był zablokowany warszawski węzeł kolejowy, a ruch na poszczególnych trasach był przywracany dopiero pomiędzy 7:00 a 11:30. Wykolejono: 2 m parowozy, 2 wagony towarowe i 1osobowy. Sama AK nie poniosła w tej akcji żadnych strat. Jednak z obawy o to, że Niemcy zemszczą się za to na zwykłych ludziach AK nie przyznała się do tego zamachu, a nawet próbowała skierować podejrzenia na jedną z sowieckich grup dywersyjnych przerzuconych do Polski.

#historia