#historia #bialorus #historia

Latem 1919 roku po sukcesach Wojska Polskiego w kilku potyczkach z bolszewicką Armią Czerwoną, obie strony potrzebowały czasu na reorganizację sił i koncentrację oddziałów. Jednakże polskie dowództwo zdecydowało, że należy zadać jeszcze jeden cios siłom bolszewickim, wykorzystując impet polskiej ofensywy.

Podczas walk rozpoczętych 1 lipca na środkowym odcinku frontu opanowano rozległe tereny Białorusi, a 8 sierpnia, po tygodniu ciężkich zmagań, polskie oddziały zajęły Mińsk, strategicznie ważny węzeł kolejowy.

8 sierpnia bolszewicy oddali Mińsk Polakom