Męczeństwo miasta Bydgoszcz

10 października 1939 przeprowadzono pierwszą masową egzekucję w bydgoskiej „Dolinie Śmierci”. Tak zginęło kilkudziesięciu nauczycieli szkół średnich, których jedyną zbrodnią było wychowanie młodych bydgoszczan na patriotów polskich [+audycja]

(…)
Hitlerowcy realizowali plan całkowitego zniemczenia Bydgoszczy. Wytyczne dowódców brzmiały: „Nie wysłuchiwać żądnych próśb, nie okazywać cienia litości, przeprowadzić rewizję we wszystkich polskich mieszkaniach […]. Fizycznie zlikwidować wszystkie polskie elementy, które w przeszłości zajmowały kierownicze stanowiska lub też w przyszłości mogą być organizatorami polskiego oporu […] Usunąć polskie napisy, nie pozwolić Polakom na posługiwanie się językiem polskim w miejscach publicznych”.

Do wykopania (bo czas ucieka): https://www.wykop.pl/link/5123701/meczenstwo-miasta-bydgoszcz/

#mirkoreklama #bydgoszcz #historia