Propozycja najlepszych granic Polski po II wojnie światowej: powierzchnia Polski zostaje zachowana, do ZO dołączają Królewiec i Pomorze Przednie (Kaliningradem zostaje Kłajpeda, którą można po 1990 bez problemu zlikwidować i przyłączyć do Litwy), ponadto Polska zachowuje istotne Wilno, Lwów, Podhorce i kawałek zachodniego Wołynia z ważną linią kolejową.
Granice możliwe, gdyby było trochę więcej silnej woli w Teheranie i na innych konferencjach.
#historia #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #gruparatowaniapoziomu #mapy