Czy uważasz, że 12 września powinien być świętem narodowym każdego państwa europejskiego?
#historia #pytanie #ankieta