Czy natura jest dobra? – Postęp i ekologia w popkulturze
Czy naturalny stan przyrody jest dobry, a ludzka ingerencja w niego zła? Jak poprzez historię zmieniało się postrzeganie przyrody przez człowieka i jak przedstawia je dzisiejsza popkultura? Znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5053739/czy-natura-jest-dobra-postep-i-ekologia-w-popkulturze/

#wojnaidei #natura #kultura #historia #filmy #ekologia