Dziś smutna data w historii naszego kraju – 75 lat temu czerwoni mordercy rozpoczęli instalowanie swoich przydupasów na terenie Polski, co wpędziło kraj w 45 lat biedy i zacofania
Manifest PKWN
#historia #polska