Zasięg i trwanie europejskich imperiów kolonialnych (na podstawie zagregowania czterech najpopularniejszych baz danych dot. kolonizacji, uwzględnieniu istniejących między nimi rozbieżności i uzupełnieniu dodatkowymi informacjami)
#

#historia #ciekawostki #swiat #kolonializm