,,Rosję ma się albo pod butem albo u gardła” znalazłem to powiedzenie we wspomnieniach Waleriana Łukaszewskiego.
Ciekawe, że później ten sam zwrot zastosował W. Churchill w stosunku do Niemców podczas 2 WW. Myślałem, że to jego oryginalna myśl, bo gdy wpisuje się tą frazę, praktycznie znajduje się tylko jego cytat. O Rosji nic nie znajduję. Myśl tam musiała więc występować już wcześniej i być powszechna, skoro znał ją i więzień z 37 stażem za kratami i premier Wlk. Brytanii.
#historia