Hala montażowa Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie na przełomie lat 20 i 30. XX w.

#historia #fotohistoria #kolej